| by brfadmin | No comments

Uthyrning av övernattningslägenhet och festlokal

Vi kan nu återigen erbjuda uthyrning av övernattningslägenheten och festlokaleln på gaveln till hus 8A. Pris för att hyra är 250 kr för 1 dygn och därefter 100 kr/dygn. För att hyra lägenheten eller lokalen, kontakta Inger & Marika på email: ingerjohansson15(at)hotmail.com & sjoeberg96(at)gmail.com

Read More
| by brfadmin | No comments

Uppdaterade tider för tvättstugan

Enligt beslut på senaste föreningsstämman så har vi nu ändrat tiderna i tvättstugan så man kan använda den även på söndagar och röda dagar mellan 08-12 & 12-16. Följande tider gäller nu för tvättstugan:Vardagar 08-12, 12-16 samt 16-21.Lördagar 08-12 samt 12-16.Sön-/helgdagar 08-12 samt 12-16.

Read More
| by brfadmin | No comments

Obligatorisk Ventilationskontroll

Kiwa Sweden AB kommer utföra en obligatorisk ventilationskontroll i samtliga lägenheter i vår förening. Det kommer ske mellan 20 sep – 22 sep beroende på vilket hus ni bor i. Alla boende ska ha fått information i sitt brevinkast från Kiwa. Vänligen samarbeta med Kiwa se till att de får åtkomst till ventilationsdonen i er […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Årsredovisning & Bokslut 2021

År 2021 boksult och årsredovisning för föreningen är nu färdig och finns att ladda ner på hemsidan under dokument. Årets stämma är planerad till torsdag den 9e juni 2022. Kallelse till stämman kommer delas ut i pappersform under veckan. Vill ni ha kallelse digitalt som PDF, maila till styrelsen@folkbyggen.se. Det går att delta både digitalt […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Elavbrott 18/5

Onsdagen 18/5 kommer det att vara ett avbrott på elen i föreningens fastigheter mellan kl 11-12. Avbrottet beror på ett arbete med inkommande el till fastigheten. Entreprenören försöker hålla avbrottet så kort som möjligt.

Read More
| by brfadmin | No comments

Inhämtning radonmätare

Under nästa vecka (v. 20) kommer de radonmätare som sattes upp att hämtas in. De som fick radonmätare kommer få instruktioner samt en påse att lägga mätaren under veckan, och sen kommer insamling ske i slutet av samma vecka.

Read More
| by brfadmin | No comments

Årsstämma 2022, Motioner & Styrelsemedlemmar

Vi planerar att hålla 2022 års stämma den 9e juni. Den kommer återigen vara hybrid där det finns möjlighet att delta både digitalt samt på plats i föreningslokalen. Har du en ide eller önskemål som du vill ska tas upp på stämman? Skicka isåfall in en motion där du beskriver din ide senast innan den […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Radonmätning

Ett antal av våra lägenheter i föreningen har tidigare fått avisering inför uppsättning av mätdosor för mätning av radon. Utförande företag har idag varit på plats i föreningen för att sätta upp dessa mätdosor. I det fall du/ni inte var hemma vid besöket har mätdosorna och instruktioner för uppsättning placerats utanför din/er dörr. Det är […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Ordinarie årsstämma

Alla medlemmar ska nu ha fått kallelsen i brevinkastet eller skickat till sig per post. Stämman planeras hållas 2021-12-06 Kl 18:00. Styrelsen uppmanar de som har möjlighet att delta digitalt, instruktioner för detta finns i kallelsen. De som inte kan delta digitalt är välkomna till gemensamhetslokalen. Kallelse ordinarie årsstämma

Read More
| by brfadmin | No comments

Årsredovisningen för 2020

Bifogat hittar ni årsredovisningen för 2020 samt revisionsberättelsen. En kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar om en kommande stämma där revisionen kommer behandlas.

Read More