| by Zrian Ari | No comments

Avgiftshöjning

Med början den 1 januari 2024 kommer vi att genomföra en avgiftshöjning med 3 %. Denna justering är nödvändig för att möta de ökade kostnaderna.