| by brfadmin | No comments

Årsstämma och behov av styrelsemedlemmar

Underlag till stämmans punkt 17.1 ”Proposition 1 – förslag till stadgeändring” saknas bland det övriga underlag, nu finns den istället att läsa här: Proposition 1 – förslag till stadgeändring.

Själva kallelsen och årsredovisningen hittar du här: Kallelse till årsstämma och Årsredovisning 2023.

Styrelsen behöver fortfarande nya medlemmar

Styrelsen har fortfarande behov av nya medlemmar. Känner du att det hade varit kul att prova på att vara med i styrelsen? Kontakta i så fall valberedningen (Simon) på: alling.simon(at)gmail.com eller meddela ditt intresse under stämman den 4 juni.

Vad innebär det att vara med i styrelsen?
Styrelsearbetet innebär att svara på mail från boende, kommunicera med våra leverantörer, eventuellt driva projekt samt delta på styrelsemöten ungefär 1 gång per månad. Man får bra insikt i vårt gemensamma boende och kan vara med att påverka framåt. Arbetet sker med mail och molnlagring (Google) samt med SBC online-portal, man bör därför känna sig trygg att jobba med dessa verktyg. Har du fler frågor om att vara styrelsemedlem kan du alltid kontakta valberedningen eller oss i styrelsen med frågor.