| by brfadmin | No comments

Årsstämma den 4 juni, årsredovisning för 2023 och behov av styrelsemedlemmar 

Välkomna på årsstämma den 4 juni kl. 18.00.
Kallelsen delas ut idag och kan även nås på SBC Hemma eller på följande länk: https://folkbyggen.se/wp-content/uploads/2024/05/Kallelse-arsstamma-Svenska-Folkbyggen.pdf

Årsredovisning för 2023 finns nu uppladdad på hemsidan som PDF samt på SBC Hemma. Den går även att hitta här: https://folkbyggen.se/wp-content/uploads/2024/05/Arsredovisning-2023.pdf 

Medlemmar till styrelsen behövs
Styrelsen är i stort behov av nya styrelsemedlemmar. Det nödvändigt för att säkra upp inför framtiden då några av ledamöterna kommer, eller redan har, flyttat från föreningen – men också för att sprida ut arbetsbördan på fler personer. Känner du att det hade varit kul att prova på att vara med i styrelsen? Kontakta i så fall valberedningen (Simon) på: alling.simon(at)gmail.com.

Vad innebär det att vara med i styrelsen?
Styrelsearbetet innebär att svara på mail från boende, kommunicera med våra leverantörer, eventuellt driva projekt samt delta på styrelsemöten ungefär 1 gång per månad. Man får bra insikt i vårt gemensamma boende och kan vara med att påverka framåt. Arbetet sker med mail och molnlagring (Google) samt med SBC online-portal, man bör därför känna sig trygg att jobba med dessa verktyg. Har du fler frågor om att vara styrelsemedlem kan du alltid kontakta oss i styrelsen med frågor.