| by Zrian Ari | No comments

Motion till Styrelsen för Bostadsföreningen – Inlämning senast 21 april via E-post

Som medlem i Svenska folkbyggen Nr 8 har du rätt att lämna ett eller flera motioner till årsstämman. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Medlemmarna kan skriva motioner och lämna in senast den 21 april via e-post

Så här formulerar du en motion:

  1. Börja med att skriva en rubrik som sammanfattar ärendet på ett kortfattat sätt.
  2. Beskriv sedan vad ärendet handlar om och vilka förändringar eller åtgärder du föreslår.
  3. Avsluta motionen genom att själv föreslå ett beslut som du anser att årsstämman bör fatta i ärendet.
  4. Glöm inte att skriva under dokumentet med ditt namn för att tydligt identifiera dig som författare till motionen.
  5. Slutligen, skicka via e-post din motion till din styrelse.