Generell information vid försäljning

[Uppdaterad: 2023-02-20]
Vid försäljning ska följande information lämnas:

Det är viktigt att säljaren tömmer sina förråd, både på vinden och i källaren. Om så inte sker, och då föreningen inte har möjlighet att bekosta röjning och bortforsling, ankommer detta tyvärr på köparen. Till lägenheten tillhör även ett tvättlås inklusive nyckel som ska överlämnas. Vissa lägenhetsförråd har vattenavstängning och liknande, till dessa förråd tillhandahåller styrelsen lås och nyckel, dessa ska också överlämnas.

Köparen kontaktar vår fastighetsskötare SBC för att beställa vidarekoppling av porttelefon, namnbyte på lägenhetsdörr och ev. nytt tvättlås.

Medlemsansökan behandlas vanligen på nästkommande ordinarie styrelsemöte som sker i slutet av varje månad.

Parkeringsplatser sköts separat via parkeringsföreningen, kontakta
ingerjohansson15(at)hotmail.com för information kring nuvarande kötid.

Årsredovisning finns under Dokument eller hos SBC.

Kontrakt skickas till vår förvaltare:
Brf Sv. Folkbyggen nr 8 i Göteborg 1293
c/o SBC
Box 226
851 04 SUNDSVALL 

Ekonomi

I avgiften ingår värme, vatten, basutbud med kabel-TV från Tele2 samt Fiber bredband (1000/1000) från Bahnhof. Senaste förändringen av avgiften genomfördes 2019-01-01 och då sänktes avgiften med ca 18%. 2023-02-01 höjdes avgiften med 2,5%. I dagsläget finns inga ändringar av avgiften planerade.

Underhållsplan

Föreningen har tillsammans med SBC upprättat en underhållsplan som sträcker sig från 2018 till 2047. Dock är denna lite beroende av vindsbyggnationen och kommer därför revideras något efter byggnationens slut. Energideklaration kommer att utföras när vindsbyggnationen är klar.

Stadgar

Föreningens stadgar finns att ladda ner på länken nedan:

Mer information om föreningen finns under fliken ”Föreningen”.

Kontakt

För mäklarfrågor/försäljningsfrågor kontakta styrelsen på styrelsen@folkbyggen.se