Generell information om lägenheterna och husen

Föreningen bildades 1945 då fastigheterna byggdes och består idag av 96 lägenheter samt 2 affärslokaler. Husen ligger på centrala Hisingen i Göteborg i ett naturskönt område med närhet till shopping och kommunikationer. Dessutom är det bara ett stenkast till Lundbybadet, Rambergsvallen och Flunsåsparken.

Just nu pågår en ombyggnation av vindarna då det byggs 32 nya lägenheter, dvs. 8 nya lägenheter på varje hus. Sunnanvindsgatan 2 och 4 är i stort sett klara och resten av bygget beräknas preliminärt vara klart i slutet av 2019. När byggnationen är färdig kommer alla hus ha nya tak, nyputsade och nymålade fasader, nymålade fönsterbleck, nymålade trapphus, nytt elektroniskt låssystem, upprustade lägenhetsförråd i källaren samt ny ventilation.

I alla lägenheter finns ett uttag för tv och bredband via Com Hem samt ett separat nätverksuttag för bredband via fiber från Bredbandsbolaget (Telenor). Avtal för detta tecknas separat av varje lägenhetsinnehavare.

År 2012 genomfördes en dränering av alla husen och stammarna för både kök och badrum byttes år 1988/1989.

Föreningens Stadgar och Policys

Stadgar

Föreningens stadgar finns att ladda ner via länken nedan:

Andrahandsuthyrningar

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå, till vem lägenheten ska upplåtas samt en redogörelse för tidigare andrahandsupplåtelse. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd lämnas för högst ett (1) år i taget, därefter måste ny ansökan göras. Det är inte tillåtet att regelbundet upplåta lägenheten veckovis eller per dag.

Styrelsen behandlar dessa ansökningar på de månadsvisa styrelsemötena (sista torsdagen varje månad). Föreningen tar även ut en avgift för andrahandsuthyrningar, vilket uppgår till 10% av ett prisbasbelopp. I dagsläget blir detta 387,5 kr. Denna avgift faktureras varje månad via samma faktura som avgiften för lägenheten.

Blankett för andrahandsuthyrning finns att ladda ner via länken nedan:

Störningar

Du får enligt Hyreslagen inte störa dina grannar. Det är därför av vikt att du inte spelar hög musik eller för oväsen. Ska du ha fest rekommenderar vi att du sätter upp en lapp eller pratar med dina grannar. Om Securitas störningsjour rycker ut blir du fakturerad denna kostnad.

Grillning

Precis som under störningar ovan gäller detta även grillning på balkonger eller i nära anslutning till fastigheterna. Grillning bör endast ske med elgrill för att undvika rök eller möjliga faror. Se även punkten ”Grillplats” nedan.

Paraboler

Paraboler är inte tillåtna, varken på balkong eller på fasad.

Gemensamma utrymmen

Tvättstuga

Föreningen har en tvättstuga som finns i källaren på gaveln vid Sunnanvindsgatan 4A. Tvättstugan är utrustad med tre bokbara tvättsektioner, vardera med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkrum. Du bokar tid på bokningstavlan med tvättlåset märkt med ditt lägenhetsnummer.

Följande tider gäller för tvättstugan:
Vardagar 08-12, 12-16 samt 16-21.
Lördagar 08-12 samt 12-16.
Sön-/helgdagar stängt.

På kvällen stängs elen av automatiskt, för tvättmaskiner vard. 21 och lörd. 16 samt torktumlare och torkrum vard. 22 och lörd. 17. När strömmen brutits kan tvättmaskinen/torktumlaren endast öppnas mekaniskt med hjälp av t.ex. en nyckel.

Festlokal och övernattningslägenhet

Det finns möjlighet att hyra festlokal och övernattningslägenhet. Dessa finner du på gaveln till Sunnanvindsgatan 8A. Fram tills att vindsbyggnationen är klar hyrs dock inte festlokal/övernattningslägenhet ut.

Hobbyrum

I källaren på Sunnanvindsgatan 2A, finns ett hobbyrum och en vävstuga. Vävstugan används flitigt utav flera medlemmar i föreningen, hobbyrummet finns i samma ingång som vävstugan.

Cykel- och Barnvagnsrum

I varje hus finns det cykel- och barnvagnsrum i källaren. Ingång från baksidan eller via entrén. Inga mopeder eller motorcyklar får förvaras här på grund av brandrisk. Inga barnvagnar eller cyklar får förvaras i trapphusen.

Grillplats

Bakom Sunnanvindsgatan 2 finns en grillplats för föreningens medlemmar. Under sommaren 2018 införskaffades en murad grill som alla i föreningen får använda. Tänk på att det är du som grillar som är ansvarig för elden och kom ihåg att släcka den innan du lämnar. Eftersom grillen är murad så rekomenderas den inte att släckas med hjälp av vatten, då grillen kan spricka på grund av hastig temperaturförändring.

Parkering

Parkeringsplatserna hanteras av Parkeringsföreningen som är separerad från Bostadsrättsföreningen. Det finns även en parkering för MC under tak vid gaveln vid Sunnanvindsgatan 8D. Ansvarig för uthyrning är Inger Johansson, ingerjohansson15(at)hotmail.com