Generell information om lägenheterna och husen

Digital Information, Svenska Folkbyggen 8

För att lättare nå er medlemmar och minska pappersutskick, kommer styrelsen att delge information via vår hemsida www.folkbyggen.se

Du som medlem i Brf Svenska Folkbyggen 8 Göteborg kan registrera dig med din mailadress och lägenhetsnummer för nyhetsbrev och annan information.

Passa på redan idag att anmäla dig, vi förbereder årets stämma och när datum för motioner och stämma är klart kommer vi publicera det på hemsidan.

Föreningen bildades 1945 då fastigheterna byggdes och består idag av 96 lägenheter samt 2 affärslokaler. Husen ligger på centrala Hisingen i Göteborg i ett naturskönt område med närhet till shopping och kommunikationer. Dessutom är det bara ett stenkast till Lundbybadet, Rambergsvallen och Flunsåsparken.

Just nu pågår en ombyggnation av vindarna då det byggs 32 nya lägenheter, dvs. 8 nya lägenheter på varje hus. Sunnanvindsgatan 2 och 4 är i stort sett klara. När byggnationen är färdig kommer alla hus ha nya tak, nyputsade och nymålade fasader, nymålade fönsterbleck, nymålade trapphus, nytt elektroniskt låssystem, upprustade lägenhetsförråd i källaren samt ny ventilation.

I alla lägenheter finns ett uttag för tv och bredband via Tele2. I de flesta lägenheter finns dessutom ett separat nätverksuttag för bredband via fiber från Bahnhof. Fiber 1000/1000 från Bahnhof ingår i månadsavgiften.

År 2012 genomfördes en dränering av alla husen och stammarna för både kök och badrum byttes år 1988/1989.

Föreningens Stadgar och ordningsregler

Stadgar

Föreningens stadgar finns att ladda ner via länken nedan:

Andrahandsuthyrningar

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska via SBC portal ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå, till vem lägenheten ska upplåtas samt en redogörelse för tidigare andrahandsupplåtelse. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. 

Tillstånd lämnas för högst ett (1) år i taget, därefter måste ny ansökan göras. Det är inte tillåtet att regelbundet upplåta lägenheten veckovis eller per dag. Styrelsen behandlar dessa ansökningar på de månadsvisa styrelsemötena. Föreningen tar även ut en avgift för andrahandsuthyrningar, vilket uppgår till 10% av ett prisbasbelopp. Denna avgift faktureras varje månad via samma faktura som avgiften för lägenheten.

Ansökan görs på SBC kundportal under menyrubriken ”Din lägenhet/lokal”: https://hemma.sbc.se/kundportal/

Störningar

Du får enligt Hyreslagen inte störa dina grannar. Det är därför av vikt att du inte spelar hög musik eller för oväsen. Ska du ha fest rekommenderar vi att du sätter upp en lapp eller pratar med dina grannar. Om Securitas störningsjour rycker ut kan du komma att bli fakturerad för detta. 

Upplever du att en granne stör rekommenderar vi i första hand att du pratar med grannen innan störningsjour kontaktas.

Grillning

Precis som under störningar ovan gäller detta även grillning på balkonger eller i nära anslutning till fastigheterna. Grillning bör endast ske med elgrill för att undvika rök eller möjliga faror. Se även punkten ”Grillplats” nedan.

Paraboler & Yttre anordningar

Anordningar som luftvärmepumpar, markiser,balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd och annat får endast sättas upp av fackman och efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar. 

Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera sådana anordningar på egen bekostnad.

Det är inte tillåtet att sätta upp parabol, om boende sätter upp parabol kommer den ombedjas ta bort den.

El och internet

Du måste själv skaffa ett el-abonnemang och anmäla din flytt till Göteborg Energi. Kom ihåg att både teckna elavtal och elnätsavtal, två separata avtal som båda behövs. Föreningen har kabel-tv via Tele2 och är ansluten via fiber hos Telenor som du själv ansvarar för att teckna. 

Från och med 2021-12-01 kommer föreningen ha en kollektiv internetanslutningen för samtliga boende via Bahmhof (Fiber, 1000/1000 mbit/s). Internetanslutningen ingår i månadsavgiften.

Sopsortering

Avfallsmoloker finner du mellan Sunnanvindsgatan 6D och 8A samt mellan Sunnanvindsgatan 4A och 2D. Här kan du kasta hushållssopor såsom kompost och restavfall. Det är inte tillåtet att slänga sådant som kan återvinnas eller annat material som sorteras på återvinningsstationer. 

Kommunala återvinningsstationer för glas, tidningar, metallförpackningar osv finner du på Wieselgrensgatan 10 och Virvelvindsgatan 10.

Brandsäkerhet och trygghet

Som boende i vår bostadsrättsförening är du ansvarig för att bidra till att vi undviker bränder i våra hus. Du ansvarar själv för att ha en fungerande brandvarnare i lägenheten. Det är inte tillåtet att ställa skräp eller tillhörigheter i källargångar eller gemensamma utrymmen.

Det är inte tillåtet att förvara gasolflaskor eller annat brandfarligt material i källarförråd eller andra gemensamma ytor.

Grillplatsen bakom Sunnanvindsgatan 2 skall användas ansvarsfullt. Se alltid till att eventuell eld och glöd är släckt och se alltid till att du kan släcka en oönskad eld snabbt.

Det är också viktigt att du som medlem bidrar till säkerhet och trygghet genom att inte dela ut koder till entrédörrar, genom att se till att dörrar fungerar och att felanmäla de som inte går igen ordentligt.

Du som boende ansvarar också för utemiljön. Cyklar, barnvagnar eller andra personliga tillhörigheter skall inte i onödan ställas på föreningens mark. Styrelsen kommer regelbundet att röja bland cyklar.

Tillsammans kan vi ta ansvar för att vårt område och våra hus upplevs som trygga och säkra.

Balkonger och terasser

Det är inte tillåtet att förvara föremål som inte kan anses som normal balkongmöblering. Det är inte tillåtet att skaka mattor eller annat som kan påverka din granne under. Eventuella blomlådor ska placeras innanför räcket så att ingen får dessa i huvudet.

Trapphusen

Trapphuset är en utrymingsväg som alltid ska hållas fritt. Man får därav inte förvara saker som exempelvis cyklar eller barnvagnar i trapphusen.

Gemensamma utrymmen

Tvättstuga

Föreningen har en tvättstuga som finns i källaren på gaveln vid Sunnanvindsgatan 4A. Tvättstugan är utrustad med tre bokbara tvättsektioner, vardera med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkrum. Du bokar tid på bokningstavlan med tvättlåset märkt med ditt lägenhetsnummer.

Följande tider gäller för tvättstugan:
Vardagar 08-12, 12-16 samt 16-21.
Lördagar 08-12 samt 12-16.
Sön-/helgdagar 08-12 samt 12-16.

På kvällen stängs elen av automatiskt, för tvättmaskiner vard. 21 och lörd. 16 samt torktumlare och torkrum vard. 22 och lörd. 17. När strömmen brutits kan tvättmaskinen/torktumlaren endast öppnas mekaniskt.

Cykel- och barnvagnsrum

I varje hus finns det cykel- och barnvagnsrum i källaren. Ingång från baksidan eller via entrén. Mopeder eller motorcyklar får inte förvaras här på grund av brandrisk.

Festlokal och övernattningslägenhet

Föreningen erbjuder en övernattningslokal som går att hyra av medlemmar. Denna finns belägen vid gaveln till Sunnanvindsgatan 8A.

Festlokalen rymmer 30 personer. Det finns ett kök och viss utrustning. Observera att det ska vara tyst efter 22.

Övernattningsrum med dusch. Tillgång till toalett och kök. Där finns en våningssäng och en bäddsoffa som är 120 cm bred. Övernattningsrummet kostar 250 kr första natten och därefter 100 kr per natt.

Festlokalen kostar 300 kr per dygn

För bokning skriv ett mail till styrelsen@folkbyggen.se

Hobbyrum

I källaren på Sunnanvindsgatan 2A, finns ett hobbyrum och en vävstuga. Vävstugan används flitigt utav flera medlemmar i föreningen, hobbyrummet finns i samma ingång som vävstugan.

Grillplats

Bakom Sunnanvindsgatan 2 finns en grillplats för föreningens medlemmar. Under sommaren 2018 införskaffades en murad grill som alla i föreningen får använda. Tänk på att det är du som grillar som är ansvarig för elden och kom ihåg att släcka den innan du lämnar. Eftersom grillen är murad så rekomenderas den inte att släckas med hjälp av vatten, då grillen kan spricka på grund av hastig temperaturförändring.

Parkering

Parkeringsplatserna hanteras av Parkeringsföreningen som är separerad från Bostadsrättsföreningen. Det finns även en parkering för MC under tak vid gaveln vid Sunnanvindsgatan 8D. Ansvarig för uthyrning är Inger Johansson, ingerjohansson15(at)hotmail.com

Från och med 2024-01-01:

All tilldelning och överlåtelse av lediga parkeringsplatser sköts av SBC genom kundportalen. För att ansöka om parkeringsplats, eller ställa dig i kö det fall alla parkeringar är uthyrda, gå in på SBC portalen (Köer) för att registrera dig där.

För att erhålla parkeringsplats gäller att lägenhetsägaren ansvarar för parkeringsplatsen samt att lägenhetsägaren, eller med denne sammanboende familjemedlem, innehar personbil. Personbil som får nyttja parkeringsplatsen är det fordon som Transportstyrelsen definierar som Personbil Klass 1.

Det är inte tillåtet att använda parkeringsplatsen för uppställning av fordon som inte uppfyller kraven som gäller för att framföra fordonet på allmän väg i mer är 3 månader. Styrelsen kan på medlems ansökan förlänga tiden om särskilda skäl finns. Särskilda skäl avgörs av styrelsen.

Tilldelning av parkeringsplats gäller principen: En lägenhet – en parkeringsplats. Ledig parkeringsplats tilldelas den som har äldst ansökan. När alla tillgängliga platser är uthyrda förs turordningslista via SBC kundportal.