| by brfadmin | No comments

Nytt passagesystem

Installationen av nytt passagesystem är nu igång! Vi installerar ett Aptus-system som informerades om vid senaste stämman.

Installationen kommer pågå under november och eventuellt en bit in i december också. Koden som är nu kommer också att fungera på det nya systemet initialt. Elektronisk läsare för dörröppning kommer även att installeras på källardörrarna samt dörren till tvättstugan.

Samtliga boende kommer att få 3 brickor (tags) som fungerar till det hus ni bor i samt tvättstugan. Porttelefonen kommer att vara kopplat till erat telefonnummer, vet ni att erat telefonnummer inte är kopplat till det gamla systemet kan ni anmäla erat telefonnummer via mail till styrelsen, uppge namn och lägenhetsnummer i mailet.