| by brfadmin | No comments

Avgiftshöjning 2023

Inför 2023 har styrelsen beslutat om en avgiftshöjning på 2,5% av nuvarande avgift. Avgiftshöjningen gäller från och med 1a februari 2023.

Föreningen har ökande kostnader för alla fasta tjänster såsom sophämtning, vatten, värme och el. I förlängningen har vi även ökande kostnader för våra lån (räntor) samt kommande omförhandling av tomträtt under 2024. Därav ser vi ett behov av att öka inkomsterna till föreningen för att även i fortsättningen ha en stabil och god ekonomi.