| by brfadmin | No comments

Ordinarie årsstämma 2020

Pga pandemin har vår ordinarie årsstämma försenats. Nu är förvaltningsberättelsen och årsredovisningen klar och därmed är datum bokat. 17:e november kl 18.00 i Quality Hotell 11 i Eriksberg hålls den ordinarie årsstämman. Årsredovisning och kallelse kommer i brevlådan.

Read More
| by brfadmin | No comments

Ny låsning för cyklar

Nu har alla cykelrum utrustats med ny och säkrare cykellåsning. Glöm inte att använda ett lås godkänt av Stöldskyddsföreningen för att dina försäkringar ska gälla.

Read More
| by brfadmin | No comments

Uppdaterade uppgifter för felanmälan

Från och med 2020-01-01 ansvarar HSB Göteborg för den tekniska förvaltningen vilket innebär att man kontaktar HSB för felanmälningar. Securitas kontaktas som förut vid kvällar/helger. Felanmälan vardagar 08:00-16:30Hemsida: www.hsb.se/goteborg/felanmälanTelefon: 010-442 24 24 Felanmälan övrig tid (kvällar, helger osv) görs till Securitas på telefon.Telefon: 010-470 55 98 Gäller det frågor om fakturor är det fortfarande SBC som administrerar detta. […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Styrelsen informerar

Vindsbyggnation Styrelsen har efter sommaren återupptagit samtal med intressenter av vindsprojektet och har kommit en bit på vägen. Vi hoppas inom snar framtid kunna sluta nytt avtal med entreprenör som slutför projektet en gång för alla. Mer info kommer när vi är i hamn. Ekonomi Trots höga advokatkostnader, att vi sänkte avgifterna med 18%, uteblivna […]

Read More
| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Container 29/4 – 2/5

Från och med måndag den 29 april till och med torsdagen den 2 maj kommer det finnas en container tillgänglig mellan hus 4 & 6 för föreningens medlemmar. Containern kommer vara öppnad dagtid under dessa dagar. Med vänliga hälsningar, Styrelsen, Svenska Folkbyggen nr 8

Read More
| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Årsredovisning 2018

På länken nedan finner ni årsredovisningen 2018 för BRF Svenska Folkbyggen Nr 8.

Read More
| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till den årliga föreningsstämman. Tid: 2019-04-25 19:00 Plats: Samlingslokalen Sunnanvindsgatan 8, gavel Dagsordning Öppnande Val av stämmoordförande Godkännande av dagordningen Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst Fastställande av röstlängd Föredragning av styrelsens årsredovisning Föredragning av revisorernas berättelse […]

Read More
| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Värme- och varmvattenavstängning

Göteborgs Energi kommer att stänga värme samt varmvatten under perioden 1/4 kl 18.00 – 2/4 kl 06.00. Avbrottet beror på service av fjärrvärmenätet.

Read More
| by brfadmin | No comments

Ny Hemsida

Styrelsen har tagit fram en ny hemsida som förenklar administrationen och ger oss nya möjligheter att kommunicera via denna. Vi kommer kontinuerligt uppdatera och målet är att all information kring föreningen skall finnas tillgänglig på ett enkelt sätt. Har ni synpunkter eller vill hjälpa till får ni gärna kontakta oss via mail, styrelsen@folkbyggen.se.

Read More
| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Förändringar i styrelsen samt ändrat kontaktnummer för jouren

Förändringar i föreningens styrelse har skett, vi välkomnar Caroline och Oskar som nya ordinarie ledarmöter. Den nya sammansättningen av styrelsen finner du på hemsidan eller på informationslappen i trapphusen. Från och med 20190201 har Securitas tagit över uppdraget att hantera våra jourärenden från Låsinväst. Numera är det alltså samma nummer du ringer oavsett om det […]

Read More