| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Årsredovisning 2018

På länken nedan finner ni årsredovisningen 2018 för BRF Svenska Folkbyggen Nr 8.

Read More
| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till den årliga föreningsstämman. Tid: 2019-04-25 19:00 Plats: Samlingslokalen Sunnanvindsgatan 8, gavel Dagsordning Öppnande Val av stämmoordförande Godkännande av dagordningen Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst Fastställande av röstlängd Föredragning av styrelsens årsredovisning Föredragning av revisorernas berättelse […]

Read More
| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Värme- och varmvattenavstängning

Göteborgs Energi kommer att stänga värme samt varmvatten under perioden 1/4 kl 18.00 – 2/4 kl 06.00. Avbrottet beror på service av fjärrvärmenätet.

Read More
| by brfadmin | No comments

Ny Hemsida

Styrelsen har tagit fram en ny hemsida som förenklar administrationen och ger oss nya möjligheter att kommunicera via denna. Vi kommer kontinuerligt uppdatera och målet är att all information kring föreningen skall finnas tillgänglig på ett enkelt sätt. Har ni synpunkter eller vill hjälpa till får ni gärna kontakta oss via mail, styrelsen@folkbyggen.se.

Read More
| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Förändringar i styrelsen samt ändrat kontaktnummer för jouren

Förändringar i föreningens styrelse har skett, vi välkomnar Caroline och Oskar som nya ordinarie ledarmöter. Den nya sammansättningen av styrelsen finner du på hemsidan eller på informationslappen i trapphusen. Från och med 20190201 har Securitas tagit över uppdraget att hantera våra jourärenden från Låsinväst. Numera är det alltså samma nummer du ringer oavsett om det […]

Read More