| by brfadmin | No comments

Årsstämma 24e maj, nya styrelsemedlemmar & motioner

Vi kommer ha årsstämman den 24e maj 2023. Stämman kommer vara hybrid vilket innebär att man både kan delta digitalt (via Teams) eller på plats i föreningslokalen (gavel hus 8A). Kallelse till stämma skickas ut senast 2 veckor innan stämmodag i enlighet med stadgarna.

Styrelsen är i behov av nya styrelsemedlemmar och/eller suppleanter för att säkra upp inför framtiden samt sprida ut arbetsbördan på fler personer. Styrelsearbetet innebär att svara på mail från boende, kommunicera med våra leverantörer, eventuellt driva projekt samt delta på styrelsemöten ungefär 1 gång per månad. Man får bra insikt i vårt gemensamma boende och kan vara med att påverka framåt. Arbetet sker med mail och molnlagring (Google) samt med SBC online-portal, man bör därför känna sig trygg att jobba med dessa verktyg. Känner du att det hade varit kul att prova på att vara med i styrelsen? Kontakta isåfall valberedning (Emil) på: emil(at)hemdal.se. Har du fler frågor om att vara styrelsemedlem kan du alltid kontakta oss i styrelsen med frågor.

Har du något förslag som du vill ta upp på stämman? Skicka isåfall in en motion till styrelsen på epost: styrelsen@folkbyggen.se. Se nedan vad som ska ingå i en motion:

 • Namnge den eller de som står bakom motionen
 • Sätt rubrik
 • Motionstexten
  • Skriv kort och tydligt
  • Motivera kortfattat ditt/ert förslag
  • Avsluta med en eller flera att-satser som sammanfattar
   vad du/ni vill
  • Glöm inte att tänka efter vem som ska genomföra det
   du/ni föreslår
 • Plats, datum & underskrift