| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Förändringar i styrelsen samt ändrat kontaktnummer för jouren

Förändringar i föreningens styrelse har skett, vi välkomnar Caroline och Oskar som nya ordinarie ledarmöter.

Den nya sammansättningen av styrelsen finner du på hemsidan eller på informationslappen i trapphusen.

Från och med 20190201 har Securitas tagit över uppdraget att hantera våra jourärenden från Låsinväst. Numera är det alltså samma nummer du ringer oavsett om det gäller en störning eller ett akut ärende efter arbetstid, helger eller röda dagar. Telefonnumret till Securitas finner du på hemsidan under Felanmälan/fastighetsskötsel eller på informationslapparna i trapphusen.

Observera att det endast är akuta ärenden som gäller fastigheten som betjänas efter arbetstid. Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar alltid för din lägenhet.