| by brfadmin | No comments

Styrelsen informerar

Vindsbyggnation

Styrelsen har efter sommaren återupptagit samtal med intressenter av vindsprojektet och har kommit en bit på vägen. Vi hoppas inom snar framtid kunna sluta nytt avtal med entreprenör som slutför projektet en gång för alla. Mer info kommer när vi är i hamn.

Ekonomi

Trots höga advokatkostnader, att vi sänkte avgifterna med 18%, uteblivna avgifter från lägenheter som inte är byggda och viten vi inte fått in från Qbicon har föreningen en mycket god ekonomi. Styrelsens arbete med att rensa upp bland avtal och omförhandlingar av räntor har gett god utdelning.  

Felanmälan och förvaltning

Från och med 1/1 2020 är det inte längre SBC som har hand om städning, felanmälan och förvaltning av föreningen utan i stället HSB. Anledningen till att vi bytt är dels för att pressa priser, men också för att få den kvalité vi betalar för. Fokus i det nya avtalet har varit utemiljö och städning. Mer info samt inbjudan till informationsträff kommer senare.