| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Värme- och varmvattenavstängning

Göteborgs Energi kommer att stänga värme samt varmvatten under perioden 1/4 kl 18.00 – 2/4 kl 06.00. Avbrottet beror på service av fjärrvärmenätet.