| by brfadmin | No comments

Inhämtning radonmätare

Under nästa vecka (v. 20) kommer de radonmätare som sattes upp att hämtas in. De som fick radonmätare kommer få instruktioner samt en påse att lägga mätaren under veckan, och sen kommer insamling ske i slutet av samma vecka.

Read More
| by brfadmin | No comments

Årsstämma 2022, Motioner & Styrelsemedlemmar

Vi planerar att hålla 2022 års stämma den 9e juni. Den kommer återigen vara hybrid där det finns möjlighet att delta både digitalt samt på plats i föreningslokalen. Har du en ide eller önskemål som du vill ska tas upp på stämman? Skicka isåfall in en motion där du beskriver din ide senast innan den […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Radonmätning

Ett antal av våra lägenheter i föreningen har tidigare fått avisering inför uppsättning av mätdosor för mätning av radon. Utförande företag har idag varit på plats i föreningen för att sätta upp dessa mätdosor. I det fall du/ni inte var hemma vid besöket har mätdosorna och instruktioner för uppsättning placerats utanför din/er dörr. Det är […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Ordinarie årsstämma

Alla medlemmar ska nu ha fått kallelsen i brevinkastet eller skickat till sig per post. Stämman planeras hållas 2021-12-06 Kl 18:00. Styrelsen uppmanar de som har möjlighet att delta digitalt, instruktioner för detta finns i kallelsen. De som inte kan delta digitalt är välkomna till gemensamhetslokalen. Kallelse ordinarie årsstämma

Read More
| by brfadmin | No comments

Årsredovisningen för 2020

Bifogat hittar ni årsredovisningen för 2020 samt revisionsberättelsen. En kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar om en kommande stämma där revisionen kommer behandlas.

Read More
| by brfadmin | No comments

Påminnelse – Gemensam bredbandsanslutning med Bahnhof startar 1/12

En påminnelse till alla boende: den 1/12 kommer Bahnhofs leverans av 1000/1000 Mbit fiber bredband att starta. Alla boende med fiber (Ethernetkabel) indraget i lägenheten kan då ansluta sig utan extra kostnad enligt de instruktioner som finns i Bahnhofs välkomstbrev. Du kan även fortsätta ha bredband med din nuvarande leverantör. Men vill du säga upp […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Förändring av TV-utbud

Tele2 har annonserat en förändring i deras TV-utbud. I skrivande stund har det sagts att TV6 kommer utgå från utbudet. Mer information hittar ni på deras hemsida https://www.tele2.se/fastighetsagare/kanalforandring.

Read More
| by brfadmin | No comments

Kollektiv internetanslutning via Bahnhof

På extrastämman 2021-06-28 beslutades att föreningen ska ansluta sig för kollektiv internetanslutning (Fiber 1000/1000) via Bahnhof. Vänligen se länk nedan till välkomstbrev med info om hur man loggar in samt vilka tillval det finns att göra. Kostnaden för internetanslutningen kommer att ingå i månadsavgiften (alltså ingen höjning av månadsavgiften), alla eventuella tillvall betalas av boende. […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Digital information Svenska Folkbyggen 8 Göteborg

Från och med 1 juli 2021 kommer du som medlem hitta information på vår hemsida. Styrelsen kommer endast att meddela nyheter och liknande via hemsidan och det kommer därför inga lappar i Din brevlåda eller i trapphusen. Du som är medlem i Brf Svenska Folkbyggen 8 Göteborg kan registrera dig med din mailadress och lägenhetsnummer […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Nytt telefonnummer till Securitas jour

Nytt telefonnummer till Securitas jour från och med 1 juli 2021: 010-470 51 05

Read More