| by brfadmin | No comments

Container för grovsopor 2-6 november

Onsdagen den 2 november kommer Renova ställa ut en container för avfall till sortering. Containern står kvar i fem dagar och tanken är att du skall kunna slänga större skräp som vanligtvis behöver slängas på en återvinningsstation.

OBS! Farligt avfall och elektronik får INTE slängas i containern!