| by brfadmin | No comments

Kollektiv internetanslutning via Bahnhof

På extrastämman 2021-06-28 beslutades att föreningen ska ansluta sig för kollektiv internetanslutning (Fiber 1000/1000) via Bahnhof. Vänligen se länk nedan till välkomstbrev med info om hur man loggar in samt vilka tillval det finns att göra. Kostnaden för internetanslutningen kommer att ingå i månadsavgiften (alltså ingen höjning av månadsavgiften), alla eventuella tillvall betalas av boende. […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Digital information Svenska Folkbyggen 8 Göteborg

Från och med 1 juli 2021 kommer du som medlem hitta information på vår hemsida. Styrelsen kommer endast att meddela nyheter och liknande via hemsidan och det kommer därför inga lappar i Din brevlåda eller i trapphusen. Du som är medlem i Brf Svenska Folkbyggen 8 Göteborg kan registrera dig med din mailadress och lägenhetsnummer […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Nytt telefonnummer till Securitas jour

Nytt telefonnummer till Securitas jour från och med 1 juli 2021: 010-470 51 05

Read More
| by brfadmin | No comments

Com Hem byter namn till Tele2

Com Hem som levererarar TV till samtliga hushåll i föreningen har bytt namn och heter nu Tele2. Ni kan läsa mer om namnbytet på nedan länk: https://www.tele2.se/varfor-tele2/tele2-och-com-hem

Read More
| by brfadmin | No comments

Motioner till årsmöte

Har du något du vill ta upp på årsmötet? Lämna då gärna in en motion. Den ska vara styrelsen tillhanda senast 8 maj. Det går bra att skicka med epost (styrelsen@folkbyggen.se), posta eller lämna den direkt i vårt brevinkast (gavel på hus 8A). Glöm inte ditt namn och lägenhetsnummer.

Read More
| by brfadmin | No comments

Byte av Brandvarnare

Det har snart gått 10 år sedan majoriteten av brandvarnarna i föreningen installerades. Därför uppmanar styrelsen alla medlemmar att göra en koll av sina brandvarnare och ersätta de som blivit gamla med nya. Utgångsdatumet för en brandvarnare står på brandvarnarens baksida.

Read More
| by brfadmin | No comments

Akuta vattenavstängningar

2021-01-30 kl. 14:55Sunnanvindsgatan 1-6Vattnet stängs av på grund av arbete med akut vattenläcka.Vatten kan hämtas ur vattenpost på Guldpokalsgatan 2 Källa: https://goteborg.se/wps/portal/start/vatten-och-avlopp/vattenlackor-avbrott/vattenavstangningar?uri=gbglnk%3Agbg.page.ba05e5bd-3b49-4a13-a949-3fc87842665c

Read More
| by brfadmin | No comments

Brandskydd

Styrelsen har nyligen slutit avtal med Anticimex gällande föreningens brandskydd. Föreningen driver enlig lag ett så kallat SBA, systematiskt brandskyddsarbete, där bland annat belamring, lås och rökluckors funktion kollas av regelbundet. I går var det brandvarnarens dag och vi vill påminna dig som boende att du själv ansvarar för att ha en fungerande brandvarnare i […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Årets julgran uppe

Nu är det jul! julgran är uppe vid husen och julstämningen infinner sig lagom till första advent.

Read More
| by brfadmin | No comments

Information om markiser

Paraboler & Yttre anordningarAnordningar som luftvärmepumpar, markiser, balkonginglasning,belysningsarmaturer, solskydd och annat får endast sättas upp av fackmanoch efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar förskötsel och underhåll av sådana anordningar.Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera sådana anordningar på egen bekostnad. Vi rekommenderar […]

Read More
  • 1
  • 2