| by brfadmin | No comments

Årsstämma och behov av styrelsemedlemmar

Underlag till stämmans punkt 17.1 ”Proposition 1 – förslag till stadgeändring” saknas bland det övriga underlag, nu finns den istället att läsa här: Proposition 1 – förslag till stadgeändring. Själva kallelsen och årsredovisningen hittar du här: Kallelse till årsstämma och Årsredovisning 2023. Styrelsen behöver fortfarande nya medlemmar Styrelsen har fortfarande behov av nya medlemmar. Känner […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Årsstämma den 4 juni, årsredovisning för 2023 och behov av styrelsemedlemmar 

Välkomna på årsstämma den 4 juni kl. 18.00. Kallelsen delas ut idag och kan även nås på SBC Hemma eller på följande länk: https://folkbyggen.se/wp-content/uploads/2024/05/Kallelse-arsstamma-Svenska-Folkbyggen.pdf Årsredovisning för 2023 finns nu uppladdad på hemsidan som PDF samt på SBC Hemma. Den går även att hitta här: https://folkbyggen.se/wp-content/uploads/2024/05/Arsredovisning-2023.pdf  Medlemmar till styrelsen behövsStyrelsen är i stort behov av nya styrelsemedlemmar. […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Årsredovisning 2022 & Stämma

Årsredovisning för 2022 finns nu uppladdat på hemsidan som PDF. Går även att hitta här: https://folkbyggen.se/wp-content/uploads/2023/05/Arsredovisning-2022.pdf Årsstämman är nu på onsdag 24/5. Kallelse har delats ut men kan även ses på följande länk: https://folkbyggen.se/wp-content/uploads/2023/05/Kallelse-stamma-2023.pdf Styrelsen behöver fortfarande nya medlemmar, de som är intresserade av att gå med i styrelsen antingen som ledamot eller suppleant får […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Årsstämma 24e maj, nya styrelsemedlemmar & motioner

Vi kommer ha årsstämman den 24e maj 2023. Stämman kommer vara hybrid vilket innebär att man både kan delta digitalt (via Teams) eller på plats i föreningslokalen (gavel hus 8A). Kallelse till stämma skickas ut senast 2 veckor innan stämmodag i enlighet med stadgarna. Styrelsen är i behov av nya styrelsemedlemmar och/eller suppleanter för att […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Portkoder tas bort – planerat byte av nycklar till ytterdörrar

Från och med idag (22/3) tas samtliga portkoder bort från passagesystemet. Detta görs för att öka säkerheten i våra hus och undvika att obehöriga personer kan ta sig in. Alla boende ska ha fått nyckelbrickor utdelade till sig som kan användas för att öppna dörrarna. Styrelsen har även beslutat att byta ut låset på samtliga […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Information till BRF-medlemmar

Vi har sammanställt lite information till medlemmar i föreningen i ett dokument som kan hittas på hemsidan Information 2023 – Google Dokument (folkbyggen.se) Här finns info om vad det innebär att vara medlem i en BRF, avfallshantering, brandskydd, felanmälan samt hur medlemmar kan ta del av information från styrelsen. Har ni synpunkter eller förslag på […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Information nytt passagesystem

Det nya passagesystemet är nu färdiginstallerat och fungerar som det ska. Alla boende ska ha fått 3 nyckelbrickor utdelade till sig, kontakta styrelsen om du saknar bricka eller om något inte fungerar. Kvittensen som var med kan ni behålla, all info om brickorna finns i ett system. Tappar ni bort nyckelbrickan är det viktigt att […]

Read More
| by brfadmin | No comments

Avgiftshöjning 2023

Inför 2023 har styrelsen beslutat om en avgiftshöjning på 2,5% av nuvarande avgift. Avgiftshöjningen gäller från och med 1a februari 2023. Föreningen har ökande kostnader för alla fasta tjänster såsom sophämtning, vatten, värme och el. I förlängningen har vi även ökande kostnader för våra lån (räntor) samt kommande omförhandling av tomträtt under 2024. Därav ser […]

Read More
| by brfadmin | No comments

SBC ny teknisk förvaltare

SBC har sedan 1a Januari 2023 tagit över som föreningens tekniska förvaltare. Det innebär att det är SBC som nu hanterar felanmälningar, städning av trapphus, trädgårdsarbete samt andra tekniska åtgärder i våra hus. Felanmälan i er lägenhet eller de gemensamma utrymmena görs nu på nedan länk, följ instruktionerna på sidan: SBC – Felanmälan

Read More
| by brfadmin | No comments

Målning av trapphus 4 A-D

Målning av trapphus i hus 4 sker från 28/11 och en bit in i december. De kommer börja i uppgång A & B den 28/11 och vara klara där ca. 9/12, sen fortsätter de med uppgång C & D. Arbete sker mellan 7-16 på vardagar. Vi ber boende i uppgången ha överseende med eventuell begränsad […]

Read More