| by brfadmin | No comments

Ny Hemsida

Styrelsen har tagit fram en ny hemsida som förenklar administrationen och ger oss nya möjligheter att kommunicera via denna. Vi kommer kontinuerligt uppdatera och målet är att all information kring föreningen skall finnas tillgänglig på ett enkelt sätt. Har ni synpunkter eller vill hjälpa till får ni gärna kontakta oss via mail, styrelsen@folkbyggen.se.

Read More
| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Förändringar i styrelsen samt ändrat kontaktnummer för jouren

Förändringar i föreningens styrelse har skett, vi välkomnar Caroline och Oskar som nya ordinarie ledarmöter. Den nya sammansättningen av styrelsen finner du på hemsidan eller på informationslappen i trapphusen. Från och med 20190201 har Securitas tagit över uppdraget att hantera våra jourärenden från Låsinväst. Numera är det alltså samma nummer du ringer oavsett om det […]

Read More