| by brfadmin | No comments

Ny låsning för cyklar

Nu har alla cykelrum utrustats med ny och säkrare cykellåsning.
Glöm inte att använda ett lås godkänt av Stöldskyddsföreningen för att dina försäkringar ska gälla.