| by brfadmin | No comments

Information om markiser

Paraboler & Yttre anordningar
Anordningar som luftvärmepumpar, markiser, balkonginglasning,
belysningsarmaturer, solskydd och annat får endast sättas upp av fackman
och efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för
skötsel och underhåll av sådana anordningar.
Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera sådana anordningar på egen bekostnad.

Vi rekommenderar medlemmar att de vänder sig till Göteborg Solskydd, oavsett vem som anlitas så är det enligt markis policy.