| by brfadmin | No comments

Inhämtning radonmätare

Under nästa vecka (v. 20) kommer de radonmätare som sattes upp att hämtas in. De som fick radonmätare kommer få instruktioner samt en påse att lägga mätaren under veckan, och sen kommer insamling ske i slutet av samma vecka.