| by brfadmin | No comments

Radonmätning

Ett antal av våra lägenheter i föreningen har tidigare fått avisering inför uppsättning av mätdosor för mätning av radon. Utförande företag har idag varit på plats i föreningen för att sätta upp dessa mätdosor.

I det fall du/ni inte var hemma vid besöket har mätdosorna och instruktioner för uppsättning placerats utanför din/er dörr. Det är viktigt att du/ni sätter upp dessa mätdosor enligt instruktionen under dagen, eller så omgående som möjligt, för att mätningen ska bli korrekt.

Dosorna ska sitta uppe för mätning under ca 2 månader, och får inte flyttas under denna tid. Information och avisering för nedtagning kommer ges till berörda närmre i tid.

Bifogat finns instruktion för uppsättning samt kontaktuppgifter till vem du meddelar placering av respektive mätdosa, kontakta också företaget vid eventuella frågor kring uppsättningen. Vänliga hälsningar, Styrelsen