| by brfadmin | No comments

Årsredovisningen för 2020

Bifogat hittar ni årsredovisningen för 2020 samt revisionsberättelsen. En kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar om en kommande stämma där revisionen kommer behandlas.