| by brfadmin | No comments

Kollektiv internetanslutning via Bahnhof

På extrastämman 2021-06-28 beslutades att föreningen ska ansluta sig för kollektiv internetanslutning (Fiber 1000/1000) via Bahnhof. Vänligen se länk nedan till välkomstbrev med info om hur man loggar in samt vilka tillval det finns att göra. Kostnaden för internetanslutningen kommer att ingå i månadsavgiften (alltså ingen höjning av månadsavgiften), alla eventuella tillvall betalas av boende. För tillfället räknar vi med att Bahnhof kan starta anslutningen 2021-12-01.

Det bör finns ett par lägenheter som inte har fiberkabel indraget i lägenheten, ni är välkommna att kontakta styrelsen via mail så kan Bahnhof hjälpa till med installation. Beoende betalar själv för arbetet av fiberinstallation i lägenheten, ca. 3500 kr/lägenhet.

Har ni andra frågor angående anslutningen, maila styrelsen.