| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Container 29/4 – 2/5

Från och med måndag den 29 april till och med torsdagen den 2 maj kommer det finnas en container tillgänglig mellan hus 4 & 6 för föreningens medlemmar. Containern kommer vara öppnad dagtid under dessa dagar. Med vänliga hälsningar, Styrelsen, Svenska Folkbyggen nr 8

Read More
| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Årsredovisning 2018

På länken nedan finner ni årsredovisningen 2018 för BRF Svenska Folkbyggen Nr 8.

Read More
| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till den årliga föreningsstämman. Tid: 2019-04-25 19:00 Plats: Samlingslokalen Sunnanvindsgatan 8, gavel Dagsordning Öppnande Val av stämmoordförande Godkännande av dagordningen Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst Fastställande av röstlängd Föredragning av styrelsens årsredovisning Föredragning av revisorernas berättelse […]

Read More
| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Värme- och varmvattenavstängning

Göteborgs Energi kommer att stänga värme samt varmvatten under perioden 1/4 kl 18.00 – 2/4 kl 06.00. Avbrottet beror på service av fjärrvärmenätet.

Read More
| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Förändringar i styrelsen samt ändrat kontaktnummer för jouren

Förändringar i föreningens styrelse har skett, vi välkomnar Caroline och Oskar som nya ordinarie ledarmöter. Den nya sammansättningen av styrelsen finner du på hemsidan eller på informationslappen i trapphusen. Från och med 20190201 har Securitas tagit över uppdraget att hantera våra jourärenden från Låsinväst. Numera är det alltså samma nummer du ringer oavsett om det […]

Read More